Profetenschool 1 en 2 – Living in your Destiny 2018-2019

(Op dit moment is er geen nieuwe Profetenschool gepland. Voel je vrij om toch al te lezen wat we bieden. Wij doen deze school ook op uitnodiging op uw locatie, volledig of een verkorte versie.)

Op uitnodiging van Alive and Well Scholen leidt Dr. Arleen Westerhof deze Profetenschool. Haar Stichting heet Living in your Destiny. Dit is een korte samenvatting van de informatie over de Profetenschool.

Profetische Trainingen

We leven in een tijd waarin de profetische bediening steeds meer wordt aanvaard en waarin we ons steeds meer realiseren dat deze bediening onmisbaar is als we ooit volledig tot ons doel willen komen. Het is niet voor niets dat Mozes zei, ‘Was iedereen maar een profeet!’

Het is dus zeer belangrijk dat wij leren hoe wij de stem van God kunnen herkennen en onderscheiden, hoe wij profetische woorden aan anderen kunnen doorgeven en hoe wij de woorden die wij ontvangen kunnen toetsen. Zodoende hebben wij binnen stichting Living In Your Destiny een aantal cursussen ontwikkeld die samen een zeer grondige training vormen in het begrijpen van en het functioneren in de profetische bediening.

Tijdens de training wordt er een grote nadruk geplaatst op het oefenen en ongeveer een derde van de tijd wordt daaraan besteed. Deelnemers worden in groepen ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met het ervaringsniveau. De groepen worden begeleid door een ervaren profeet die gedurende de training als mentor optreedt. Zodoende worden alle deelnemers uitgedaagd tot groei.”

Is deze Profetenschool 2018 / 2019 iets voor jou?

Weet je al dat je mee wilt doen maar wil je de data weten:

Schooldagen

Data in Genk oktober 2018 Flikbergstraat 79

School 1:    12 en 13 oktober     |     26 en 27 oktober


vrijdagen van 10:00 uur tot 21:00 uur

zaterdagen van 10:00 uur – 16:00 uur


(Bij voldoende animo zal na deze school een Profetenschool 2 gepland worden.

Er is zelfs nog een mogelijkheid tot een Profetenschool 3)

Leraar en toeruster

Dr. Arleen Westerhof is profetes en heeft de school door de jaren heen ontwikkeld tot een geweldige, degelijk school, waar niet alleen profetie, maar ook alles daaromheen wordt belicht.

Dr. Arleen is Profetes en werkt met een team. Ze is samen met haar man Dick, pastor van Embassy Amsterdam en is internationaal spreekster. De getuigenissen van deze school zijn bijzonder goed.

De website van de profetenschool is: https://www.liyd.org

Doel Profetenschool

Het doel van deze school is dat Alive and Well mee wil bouwen aan het herstel en uitbreiden van een profetische cultuur in Genk, Limburg en België. Dit is ook één van de culturele basiswaarden van Alive and Well Church.

Waarom? Door profetische bediening zullen we meer van de hemel op aarde gaan ervaren. Mensen zullen in vertrouwen op Gods roep gaan uitstappen in de kracht van Gods Geest. Gemeenten zullen gaan floreren door Gods duidelijke leiding te verstaan. Gods gaven en talenten in personen zullen worden opgebouwd en versterkt. Onbekeerden zullen verbaasd staan over wat God over hen denkt en spreekt en ze zullen tot geloof komen.

Zes jaar lang hebben wij een team o.l.v. Dayoung Kimn, uit Zuid Korea, in België gehad! Dit heeft een enorme impact gemaakt op vele honderden Christenen en vele kerken, waaronder de onze. Het werkt. Het werkt door Christenen zoals jij heen.

Werkwijze

 • Onderwerpen: Hier wordt de basis gelegd voor het effectief handelen in het profetische. Onderwerpen zijn: het herstel van de gaven, God wil communiceren, het onderscheiden van de stem van God, de verschillende niveaus van autoriteit in het profetische, profetisch protocol, en volwassenheid in profeteren.
 • Werkwijze: Tijdens de training wordt er een grote nadruk geplaatst op het oefenen en ongeveer een derde van de tijd wordt daaraan besteed. Deelnemers worden in groepen ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met het ervaringsniveau. De groepen worden begeleid door een ervaren profeet die gedurende de training als mentor optreedt. Zodoende worden alle deelnemers uitgedaagd tot groei.

Bijbelse Uitgangspunten

 • De Bijbel is als absoluut gezaghebbend Woord van God de basis;
 • Het gaat allereerst om de Persoon van Jezus Christus die gekruisigd en opgestaan is. Hij heeft de Heilige Geest en de gaven aan iedereen beschikbaar gesteld;
 • Iedereen (Geestvervulde Christenen) kan profeteren, man en vrouw, klein kind of hoogbejaard persoon;
 • God profeteert nog steeds en wil dit herstellen (de profetische cultuur in Nederland en België neemt steeds meer toe);
 • God wil het goud in ieder naar boven brengen;
 • God is vóór jou en houdt zielsveel van je.

Materialen

info volgt.

      Kosten    

De kosten voor Profetenschool 1  € 105.

Hiernaast staat wat dit allemaal omvat.

Vooraf te betalen.

Hulpmiddelen

 • Kosten zijn dus voor beide weekenden samen (vier dagen)
 • Materialen
 • Koffie en thee.

Registratie

REGISTREREN

(onder de kop ‘Eventbrite’ kun je naar beneden scrollen ‘Profetenschool Genk’)

E-mailen voor meer info: Klik hier.