Missie en Visie van onze Scholen

Al sinds 2001 is onze tekst:

“God is altijd goed”, en sinds 2007: “Zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde!”

Onze Bijbelse missie:

meebouwen aan blijvende opwekking en dat iedere zieke die komt geneest.

 Visie Alive and Well Scholen:

Zonen en dochters van God

– opbouwen en leren leven naar wie we al zijn in Jezus, en totale gezondheid;

– onderwijzen, activeren en lanceren in de bovennatuurlijke realiteit van Gods Koninkrijk.

Scholen 2020

Gezond Hart School 2020

Van gewond naar gezond hart!

Er is goed nieuws: je hoeft er niet mee te blijven rondlopen. Je kunt genezing ontvangen door gebed onder leiding van de Heilige Geest. De Gezond Hart School draait om het toepassen van gebeden o.l.v. de Heilige Geest, die elk een specifiek gebied (zeven) van ons gewonde hart bedienen en genezen. Maar het zijn geen formules of magische gebeden waarbij je zelf niets hoeft te doen. De Heilige Geest helpt jou en werkt met je samen.           Lees meer →

Alive and Well Scholen

Gezond Hart School 2020 - van gewond naar gezond hart

Pastor Gerard van Amerongen zal samen met Paul deze school onderwijzen. Helpen te genezen van wonden in de emoties, van bindingen en lasten.

Opwekkingsscholen

De Alive and Well Opwekkingsscholen bouwen op, om in karakter én kracht van Jezus de opdracht uit te voeren: Ga, Verkondig en Genees. De uiteindelijke missie is blijvende opwekking.

Genezingsscholen

Alive and Well Genezingsschool bouwt de Bijbelse basis voor Goddelijke Genezing, helpt genezing te ontvangen, en traint in het bedienen van genezing van Jezus. De uiteindelijke missie is: dat iedere zieke die komt geneest.

Alive and Well Scholen - Gast-toerusters

Door het jaar heen nodigen we krachtige gast-toerusters uit. Die zijn ieder erg sterk in hun eigen gebied: opwekking, genezing, profetie etc.. Missie: bovennatuurlijke realiteit van Gods Koninkrijk zien manifesteren in jou en de wereld.

Profetenschool - Living in your destiny

Profetenschool door Dr. Arleen Westerhof. Bouwen aan een profetische cultuur in je leven, en (als pastor/leider:) in je gemeente.

Alive and Well Scholen 2017/2018 - Inloggen

Alive and Well Supernatural School

We hebben ook Supernatural Schools, ofwel de Trainingsscholen (1e en 2e). In het seizoen 2017/2018 is er hiervan geen actief omdat we een gemeente zijn gestart in Genk.

Genezingsschool Poperinge 2017/2018

Hier kunnen studenten van deze school inloggen.

Start... Jouw Koninklijke Leven - School

Start… Jouw Koninklijke Leven School. Deze school is speciaal voor jong gelovigen en voor wie zoekt naar God. Als je wilt ontdekken dat God niet boos is op je, maar gek is op jou… als je wilt gaan zien hoe geweldig God jou heeft geschapen en de goede plannen die hij voor je heeft… Kom.

Genezingsschool Genk 2017/2018

Hier kunnen studenten van deze school inloggen.